Słowo wstępne Drukuj Email

Drodzy Internauci

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla naszych dzieci Magdaleny(10l.) i Wiktorii (11 lat) Milewicz. Chcemy, by nasze dzieci miały możliwość dobrej edukacji, leczenia i rehabilitacji. Dziewczynki są podopiecznymi Fundacji Dzieciom” Zdążyć z Pomocą”. W fundacji mają subkonta.

Sami szukamy różnych źródeł pozyskiwania środków finansowych ,ponieważ sektor publiczny czy prywatny (rynkowy) nie dostarcza wiele usług lub wykonywane są w sposób niewystarczający. Dotyczy to w szczególności działań z: ochrony zdrowia i rehabilitacji ,pomocy społecznej oraz edukacji. Wysyłam setki apeli do różnych firm. Firmy natomiast odsyłają nas do fundacji (według kompetencji),ponieważ fundacje realizują zadania na rzecz niepełnosprawnych. Jednak pomagają 2-3 fundacje. Bez wsparcia finansowego nie  jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom odpowiednich warunków życia.                                                                                                                                                                  
Ukończyłam Polską Szkołę Opiekunów Medycznych w celu zwiększenia swoich kwalifikacji, by w przyszłości podjąć pracę w tym zawodzie.

My rodzice ,mamy świadomość znaczenia swego oddziaływania oraz wpływu na cel i ostateczny efekt pracy z naszymi dziećmi, a jest nim podtrzymanie zdrowia i zwiększenie niezależności Madzi  i Wiktorii. Skuteczność w osiągnięciu tego celu wpłynie nie tylko na poprawę jakości ich życia, ale na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Ten efekt ekonomiczny osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez eliminację skutków zaniedbań pielęgnacyjnych, rehabilitacujnych i edukacyjnych.

Obecnie staramy się również o poprawę warunków mieszkaniowych. Mieszkamy w lokalu socjalnym o pow.35,58 m2.Umowę najmu mamy przedłużaną co 3 lata. W tym roku przedłużono nam tylko na rok i nie wiem co dalej.  Pochodzę z miejscowości Wandajny ,byłego PGR-u. Tylko mąż pracuje, ja  przebywam na urlopie wychowawczym. Nie mamy samochodu ani własnego mieszkania, które moglibyśmy przystosować do niepełnosprawności dzieci. Nie nauczą się  samodzielności, jeśli nie będą miały do tego odpowiednich warunków. Normą dla nas jest codzienne zmaganie się z chorobą dzieci, brakiem pomocy i środków finansowych. Nie chcemy dopuścić, by tą normą stał się także brak nadziei i poczucie całkowitego osamotnienia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Jeśli przyznacie Państwo dofinansowanie, to prosimy przekazać na konto Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

NR KONTA - Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 4511 Milewicz Magdalena i Wiktoria darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

www.dzieciom.pl/4511Można przekazać też na konto Ośrodka Rehabilitacyjnego:

"Neuron" sp. z o.o.
ul. Obrońców Helu 4 ,
85-799 Bydgoszcz

BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY

Numer konta: 57 8142 0007 0041 2034 2000 0001

z dopiskiem: Magdalena i Wiktoria Milewicz